Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Declarația nr.  2/2011 privind comemorarea Zilei Holocaustului

 

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 2011

 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Fine modulo

Membrii Camerei Deputaților, reprezentându-i pe toți cetățenii României, ne exprimăm convingerea că asumarea în întregime a trecutului, în mod onest și lucid, reprezintă un element fundamental al responsabilității noastre, pentru prezent și viitor.

Recuperarea memoriei istorice, ca parte integrantă a procesului de construcție democratică nouă a României, reprezintă o dovadă certă a atașamentului la valorile democrației europene dedicate respectării drepturilor omului și diversității.

În acest cadru de referință ne exprimăm convingerea că este de datoria noastră să ne aducem aminte de suferințele victimelor crimelor împotriva umanității, împotriva evreilor și a romilor, săvârșite în anii celui De-al Doilea Război Mondial, în Europa și în România.

Deputații din Parlamentul României, reuniți pentru a comemora Ziua Holocaustului în România, au marcat din nou faptul că actul de comemorare a tragediei Holocaustului înseamnă omagierea memoriei victimelor, membri ai comunității evreiești și ai comunității rome, și deopotrivă expresia unei înalte conștiințe și responsabilități.

Este recunoscut faptul că ororile Holocaustului au rădăcini profunde în manifestarea sistematică a șovinismului, rasismului, xenofobiei și antisemitismului, promovate de-a lungul anilor de forțele răului existente în societate, cu efecte dintre cele mai nocive asupra relațiilor interumane.

În raport cu elementele fundamentale privind cunoașterea, atitudinea și comportamentul individual, social și politic față de această filă dureroasă de istorie a României și a țărilor Europei în general,

Camera Deputaților:

- reafirmă hotărârea de a acționa, în mod conjugat și neabătut, pe căile și cu mijloacele cunoscute ale vieții parlamentare, pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete nicicând și niciunde;

- reafirmă apartenența organică a națiunii române la spațiul generos al valorilor unei civilizații bazate pe egalitate și respectul dreptului la diferență, toleranță și pluralism cultural, etnic și religios;

- reafirmă angajamentul său pentru susținerea, în continuare, în plan legislativ și instituțional a acțiunilor de combatere a oricăror manifestări de antisemitism și xenofobie, de discriminare rasială și de intoleranță;

- susține importanța deosebită pe care procesul educativ îl deține pentru o corectă informare, sensibilizare și responsabilizare a cetățenilor, în special a tinerei generații. Societatea, ca întreg, trebuie să fie informată de efectele tragice ale urii rasiale, atunci când aceasta devine politică de stat sau țintă strategică a unor formațiuni politice și organizații din societatea civilă;

- reafirmă sprijinul nostru, al deputaților din Parlamentul României, pentru punerea în practică a tuturor măsurilor de înlăturare a nedreptăților comise de autoritățile române privind statutul material și de proprietate al celor care au suferit în Holocaust - evrei, romi, cetățeni români din teritoriile preluate samavolnic din granițele de stat ale României antebelice;

- solicită Guvernului României să acorde întreaga sa susținere pentru continuarea programelor de comemorare și studiere a Holocaustului, realizate de Institutul Național "Elie Wiesel", dar și alte programe academice de cercetare a istoriei Holocaustului, drept mărturie a maturității și responsabilității societății românești de astăzi;

- reafirmă dorința de implicare a deputaților din Parlamentul României la acțiuni și programe inițiate pe plan internațional cu privire la Holocaust, astfel încât să se identifice și să se pună în acțiune măsuri diverse care să contribuie la oprirea pentru totdeauna a crimelor împotriva umanității, izvorâte mai ales din cultivarea în rândurile populației a rasismului, xenofobiei și antisemitismului.

Această declarație a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din data de 12 octombrie 2011.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE