Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat

(nr. 203/1997 M.Of. al României, in vigoare de la 10 decembrie 1997 până la 31 martie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 19/2000)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de asigurări sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul Cultului Mozaic din România se integrează în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cu aceeași dată, Casa de Pensii și Ajutoare a Personalului Cultului Mozaic din România își încetează activitatea.

 

Art. 2. -

Disponibilitățile bănești ale Casei de Pensii și Ajutoare a Personalului Cultului Mozaic din România, stabilite conform bilanțului contabil la zi, se preiau la bugetul asigurărilor sociale de stat, pe bază de protocol.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

București, 4 decembrie 1997.