Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în sistemul asigurărilor sociale de stat

(nr. 167/1998, M.Of. al României in vigoare de la 01 octombrie 1998 până la 31 martie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 19/2000).

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul asigurărilor sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, se integrează în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cu aceeași dată Casa de Pensii și Asigurări Sociale a personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, își încetează activitatea.

 

Art. 2. -

Disponibilitățile bănești ale Casei de Pensii și Asigurări Sociale a personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, stabilite conform bilanțului contabil la zi, se preiau la bugetul asigurărilor sociale de stat pe bază de procotol încheiat între reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

           

PREȘEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU

 

București, 30 septembrie 1998.