Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Române în sistemul asigurărilor sociale de stat

(Legea nr. 52/1993 M.Of. al României.in vigoare de la 12 iulie 1993 până la 31 martie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 19/2000.)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de asigurări sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul Bisericii Ortodoxe Române se integrează în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cu aceeași dată, Casa de Pensii și Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Române își încetează activitatea.

 

Art. 2. -

Disponibilitățile bănești ale Casei de Pensii și Ajutoare a personalului Bisericii Ortodoxe Române, stabilite conform bilanțului contabil la 30 septembrie 1992, se varsă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pe bază de protocol.

 

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 607/1992.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

 

PREȘEDINTELE SENATULUI

Prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN