Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotarare  privind infiintarea unor institute teologice de grad universitar ale Bisericii Romane Unite cu Roma (Greco-Catolice)

(Hotarare   Nr. 1221 din  1990, Monitorul Oficial  NR. 132 din 26 noiembrie 1990)

   
Art. 1

Se infiinteaza, incepand cu anul scolar (universitar) 1990/1991, un numar de 3 institute teologice de grad universitar ale Bisericii Romane Unite cu Roma (Greco-Catolice) cu o durata de invatamant de 4 ani, in localitatile Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea si Blaj.

Institutele teologice prevazute la alineatul precedent vor functiona cu facultati pentru pregatirea personalului de cult.

   

Art. 2

Se aproba fondul de salarii pentru personalul necesar institutelor teologice prevazute la art. 1, corespunzator normativelor legale stabilite pentru invatamantul superior.

   

Art. 3

Se autoriza Ministerul Finantelor sa suplimenteze corespunzator bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

 

PRIM MINISTRU

PETRE ROMAN