Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea privind înființarea Secretariatului de Stat pentru Culte

(nr. 773/1990, Text publicat în M.Of. al României, in vigoare de la 05 noiembrie 1992)

 

Guvernul României

Hotărîre*) cuprinsă în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 102/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 258/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 2 iunie 1992.

*) Hotărîre adoptată anterior intrării în vigoare a Constituției care, pentru punerea în aplicare, a fost transmisă, la data aprobării, organelor interesate.

Textul acestei hotărâri va fi coroborat cu prevederile actelor normative adoptate ulterior.

Guvernul României

hotărăște:

 

Art. 1. -

Se înființează Secretariatul de Stat pentru Culte pe lîngă ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială.

 

Art. 2. -

În termen de 30 de zile se va prezenta spre aprobare proiectul de hotărîre privind atribuțiile, organizarea și normele de funcționare ale Secretariatului de Stat pentru Culte.

 

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

 

București, 9 iulie 1990.

Nr. 773.