Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decretul pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 334/1970 privind organizarea si functionarea Departamentului Cultelor

(nr. 61/1984,Text publicat în M.Of. al României, in vigoare de la 23 februarie 1984)

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

 

Art. 1. -

Decretul nr. 334/1970 privind organizarea si functionarea Departamentului Cultelor, devenit Legea nr. 42/1970, publicat in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania, Partea I, nr. 103/1970, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. -

Departamentul Cultelor are in conducerea sa un presedinte si un vicepresedinte care indeplineste si functia de director al Directiei relatii culte.

Presedintele Departamentului Cultelor se numeste prin decret prezidential.

Vicepresedintele Departamentului Cultelor are grad de secretar de stat adjunct."

2. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. -

Departamentul Cultelor are urmatoarea structura organizatorica:

a) Directia relatii culte;

b) Serviciul personal-invatamint si economic-financiar.

Pentru indeplinirea atributiilor sale in judete, Departamentul Cultelor are inspectori de specialitate, care fac parte din Directia relatii culte.

Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de personal in aparatul departamentului sint cele prevazute in anexa nr. 1*) si anexa nr. 2*) care fac parte integranta din prezentul decret."

3. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26. -

Comitetele executive ale consiliilor populare judetene vor asigura mijloacele materiale necesare desfasurarii activitatii inspectorilor de specialitate din teritoriu, pentru culte."

 

Art. 2. -

Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in alte functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute in art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.

 

Art. 3. -

Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicare a fost prelungita prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplica, pe o perioada de 3 luni, posturilor din unitatile socialiste in care urmeaza a se transfera personalul devenit disponibil din aparatul Departamentului Cultelor, ca urmare a aplicarii prezentului decret.

*) Anexele au fost comunicate institutiilor interesate.