Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lege nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

 

Textul actului publicat în M.Of. nr. 244/1 oct. 1992

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 1 octombrie 1992

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

ART. 1

Biserica Ortodoxa Romana si celelalte culte religioase au, in exclusivitate, dreptul de producere si valorificare a obiectelor si vesmintelor de cult, precum si de tiparire a cartilor de cult, a celor teologice sau cu continut bisericesc, necesare practicarii cultului.

Prin obiecte de cult, in sensul prezentei legi, se inteleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc , cruciulitele si medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios si altele asemenea. Se asimileaza obiectelor de cult si calendarele religioase, precum si produsele necesare exercitarii activitatii de cult, cum ar fi tamiia si luminarile, cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri.

Prin vesminte de cult, in sensul prezentei legi se inteleg si stofele si broderiile specifice, necesare realizarii vesmintelor respective.

De asemenea, se asimileaza obiectelor de cult tipariturile de cult, manualele si cursurile teologice necesare desfasurarii activitatii din institutiile de invatamint religios ale cultului respectiv.

 

ART. 2

Producerea sau valorificarea bunurilor prevazute la art. 1 de catre alte persoane, fizice sau juridice, decit cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabila, data in conditiile stabilite de catre fiecare cult in considerarea propriei sale exclusivitati.

 

ART. 3

Ilustratele, pliantele, albumele de arta si filmele prezentind lacasuri de cult sau obiecte de arta bisericeasca, cu exceptia celor care fac parte din patrimoniul cultural national, se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv.

 

ART. 4

Incalcarea prevederilor art. 1 constituie contraventie, daca fapta, potrivit legii, nu este infractiune si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.

Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de politie, primarii sau organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor.

 

ART. 5

Producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult prevazute la art. 1 sint scutite de la impozitare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE SENATULUI

academician

ALEXANDRU BIRLADEANU