Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr 101 din 29 iunie 2000

pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România și a anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România

 

EMITENT GUVERNUL

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000


(la 25-07-2004, Titlul ordonanței de urgență a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC LEGEA nr. 330 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004 )

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

 

Articolul 1

Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/1997, cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 25-07-2004, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 330 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004 )

 

Articolul 2

Datele cuprinse la pozițiile 17, 19, 22, 33, 34 și 35din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, se modifica în conformitate cu datele cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

 

PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:
p. Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale,
Klaus Fabritius


Ministrul funcției publice,
Marian Parjol,
secretar de stat