Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Guvernul României

 

Ordonanța nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România

 

Text publicat în M.Of. al României.

 

În vigoare de la 29 august 1998

 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. 17 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

 

Articol unic. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 21 mai 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 140/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 iulie 1997, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, sintagma "Federația Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.)" se înlocuiește cu sintagma "unei fundații înființate de către Federația Comunităților Evreiești din România și Organizația Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor".

2. Articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 4. -

(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și al stabilirii măsurilor tehnice legate de restituirea imobilelor cuprinse în anexă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se instituie o comisie specială formată, pe bază de paritate numerică, din reprezentanți ai Guvernului și ai fundației prevăzute la art. 1."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. -

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deținători ai imobilelor și fundația prevăzută la art. 1."

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

 

Contrasemnează:

Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru minorități naționale,

Gyorgy Tokay