Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărâre Guvernul nr. 587 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Monitorul Oficial nr. 508 din 12 august 2013


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articolul I

Hotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia."

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

Articolul II

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

 

Secretarul de stat pentru culte,

Victor Opaschi,

secretar de statp.

 

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

 

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

 

Bucureşti, 30 iulie 2013. Nr. 587.

 

Anexa

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 44/2013)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Secretariatului de Stat pentru Culte Numărul maxim de posturi: 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia