Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Ordonanța nr. 64/2000

În vigoare de la 23 august 2000 până la 31 iulie 2004, fiind abrogat prin Lege 346/2004.Suspendat la data 01 ianuarie 2001 prin Ordonanță de urgență 295/2000

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

 

Art. I.

Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu articolul 141 cu următorul cuprins:

"Art. 141. -

De la prevederile prezentei legi sunt exceptate mijloacele fixe și activele componente ale patrimoniilor aparținând aeroporturilor, stațiilor de cale ferată, porturilor și Regiei Autonome «Administrația Națională a Drumurilor din România»."

 

Art. II.

Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Președintele Agenției Naționale

pentru Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

 

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș