Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Legea nr. 178 din 2002

privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase

(publicata in Monitorul Oficial nr. 258 din 17 aprilie 2002)


Articol unic.

Articolul 71 din Decretul nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat in Monitorul Oficial nr. 178 din 4 august 1948, introdus prin Decretul nr.410/1959 privind completarea Decretului nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 19 noiembrie 1959, se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002. Nr. 178.