Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 13 din 7 iulie 1998

privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania

 

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 8 iulie 1998

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

 

Art. 1

Cladirile, impreuna cu terenul aferent, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, care au apartinut comunitatilor (organizatii, culte religioase) cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania si au fost trecute dupa anul 1940 in patrimoniul statului roman prin masuri de constrangere, confiscare, nationalizare sau manevre dolosive, se restituie titularilor sau succesorilor acestora.

 

Art. 2

(1) In scopul verificarii indeplinirii conditiilor prevazute la art. 1, se instituie, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, o comisie speciala formata, pe baze paritare, din reprezentanti ai Guvernului si ai comunitatilor prevazute in anexa.

(2) Comisia va stabili succesorii din cadrul comunitatilor care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor revendicate si va avea sarcina de a intocmi, pe baza de acte doveditoare, documentatia pentru fiecare imobil in parte. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse in anexa va avea loc la data semnarii protocolului redactat de comisie.

(3) Comisia prevazuta la acest articol este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiasi proceduri, cererile de restituire si a altor imobile din aceasta categorie, care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. Dupa identificarea acestor imobile, comisia va supune Guvernului propuneri corespunzatoare.

 

Art. 2

Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevazute la art. 1 se va realiza la data incheierii protocoalelor de predare-preluare intre actualii detinatori ai imobilelor si succesorii stabiliti, mentionand concret drepturile actualilor detinatori.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

 

Contrasemneaza:

Ministru delegat pe langa primul-ministru pentru minoritati nationale,

GYORGY TOKAY

ANNEX

Trascina file per caricare