Yugoslavia leggi

Law on the Jewish community, 1929

The measure is available in the following languages: Serbocroatian МИ АЛЕКСАНДАР I по милости Божјој и вољи Народној Краљ Југославије На предлог нашег Министра Правде а по саслушању Председника Нашег Министарског Савета прописујемо и проглашујемо: ЗАКОН О ВЕРСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЈЕВРЕЈА ВЕРСКА ЗАЈЕДНИЦА Члан 1. Верску заједницу Јевреја у Краљевини Југославији образују сви припадници јеврејске вероисповести који живе у Краљевини Југославији. Њени припадници имају пуну слободу јавног исповедања своје вере. ВЕРОИСПОВЕДНЕ ОПШТИНЕ И ЊИХОВА ЦЕНТРАЛНА ПРЕДСТАВНИШТВА Члан 2. Припадници Верске заједнице Јевреја организовани су по вероисповедним општинама које имају задатак да се брину за верске и културне потребе својих чланова. Све вероисповедне општине, осим ортодоксних, образују Савез јеврејских вероисповедних општина, а ортодоксне образују Удружење ортодоксних јеврејских вероисповедних општина. Унутрашње уређење Савеза јеврејских вероисповедних општина и Удружења ортодоксних јеврејских вероисповедних општина, као и појединих вероисповедних општина, њихова права и дужности уређују се правилима које доносе Савез односно Удружење као и свака општина за себе, а потврђује их Министар Правде и то за општине по предлогу Савеза односно Удружења. Исто важи и у погледу измене правила. Члан 3. Јеврејске вероисповедне општине као и њихов Савез односно Удружење, самоуправна су тела која самостално управљају својим верско-управним, културним и добротворним установама, као и верском имовином и верским фондовима, а под врховним надзором државе. Оне самостално одлучују о примању задужбина (заклада), које су намењене верским задацима, и управљају њима под надзором задужбинских власти по закону о задужбинама. Савез односно Удружење и вероисповедне општине правна су лица и способна да по прописима закона стичу и држе како покретна тако и непокретна добра и да врше своја права која им као таквим припадају. Члан 4. Јеврејске вероисповедне општине и њихов Савез односно Удружење самостално врше контролу својих прихода и расхода, по поступку о свом рачуноводству, који ће Министар правде прописати уредбом, а подлеже, према одредби другог става чл. 2 закона о главној контроли, врховном надзору Главне контроле, у толико што је Главна контрола овлашћена да утрошак прихода, према указаној потреби, контролише прегледима, било на захтев Министра правде или самих вероисповедних општина и њиховог Савеза односно Удружења. Члан 5. Свака вероисповедна општина једног или другог верског правца има своје подручје, а њени су припадници сви Јевреји оба пола који на том подручју живе, а припадају њеном правцу. Из подручја једне вероисповедне општине може се издвојити један део у циљу образовања нове општине другог верског правца или спајања са већ постојећом општином другог верског правца ако то затражи најмање двадесет пунолетних и самосталних припадника општине и ако се докаже да се издвајање врши само из верских побуда и да ће у случају образовања нове општине бити довољно средстава за издржавање њених службеника и за рад њених установа. Вероисповедне општине којима недостају средства за рад потребних установа и за издржавање...

Read More

Chairman of the COIS: Prof. Giovanni Cimbalo

Licodu is a project made by COIS

Scientific director of the project: Prof. Federica Botti

Scientific Committee:
Prof. Giovanni Barberini
Prof. Francesco Onida
Prof. Maria Cristina Folliero †
Prof. Francesco Altimari
Prof. Nicola Colaianni
Prof. Matteo Mandalà
Prof. Giuseppe D'Angelo.

Accountable for countries:

Albania, Kosovo: Dr. Arens Çela, Prof. Giovanni Cimbalo, Dr. Nadire Lapi

Bosnia, Croatia, Montenegro, Macedonia, Serbia: Olja Stojkovska, Marija Ignjatovic

Bulgaria: Dott.ssa Kristina Petrova, Olja Stojkovska

Poland: Dott. Luigi Mariano Guzzo

Lithuania, Latvia, Estonia: Dr. Zita Noreikaite, Prof. Giovanni Cimbalo

Romania, Moldova, Belarus, Ukraine: Prof. Federica Botti, Georgica Grigorita, Andrei Amedeo Zmarandoiu, Stephanie Arnold

Russia, Slovenia, Hungary, Czech Republic, Slovakia: Prof. Jose Antonio Rodriguez Garcia, Stephanie Arnold

Supervisor for English texts: Dr. Marta Torcini

Graphic design by Angelo Sellari

Change Language:

Subscribe to Newsletter

Login

Register| Forgot Password?

Contatore Accessi

  • 99
  • 912
  • 4,082
  • 63,320
  • 1,127,684